6. Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ)

Távoli hozzáférés a Soproni Egyetem EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisaihoz

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) a hazai felsőoktatás, közgyűjteményi szféra és a nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz nemzeti licenc vásárlásával.

Az információhoz való hozzáférés igényének megfelelve, 2001-ben az Oktatási Minisztérium égisze alatt született meg az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (továbbiakban: EISZ), amelynek pénzügyi hátterét az 1079/2012. (III. 28.) Kormányrendelet szabályozza.

Az IP-cím alapú jogosultság minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, az Egyetemi Informatikai Osztály (EIK) által kidolgozott megoldás lehetővé teszi az otthoni használatot. A szolgáltatást az EIK a Központi Könyvtárral egyeztetve biztosítja. A Központi Könyvtár a saját honlapján teszi közzé az EISZ-hez kapcsolódó információkat, az előfizetett adatbázisok megnevezését és ezek elérését (http://konyvtar.uni-sopron.hu/).
Igénybe vevők köre: az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, kutatók, PhD hallgatók, a könyvtárak és levéltárak munkatársai. Az alkalmazás további személynek való átadása a hozzáférés azonnali felfüggesztését vonja maga után.

Távoli / otthoni elérés használata Windows operációs rendszereken

A korábbi VPN alapú megoldás a kiadók webes rendszerében történt változtatások miatt nem alkalmazható többé, ezért az EIK új módszert dolgozott ki: Az EISZ adatbázisok távoli elérése egy Active Directory adatbázisból autentikáló HTTPS proxyn keresztül történik. Ezt az elrendezést jelenleg csak a Google Chrome böngésző támogatja, így a publikációs adatbázisok otthoni elérésének előfeltétele, hogy a számítógépre telepítve legyen a Chrome böngésző, mégpedig rendszergazda által. Az egyetemi proxy szerver felesleges terhelését és egyéb visszaéléseket elkerülendő, az EISZ elérésre használt Chrome böngésző nem irányítja a teljes forgalmát a proxy felé, hanem csak az EISZ adatbáziszolgáltatást nyújtó webes portálok felé irányuló kéréseket. Ehhez a Chrome böngészőt meghatározott parancssori paraméterekkel kellene indítani, de hogy ezt a felhasználóknak ne manuálisan kelljen megtenniük, létrehoztunk egy windowsos telepítőprogramot, amelyet erről a weboldalról, a bal oldali oszlop tetején található hivatkozásra (eisz_proxy.exe) kattintva lehet letölteni.

Az otthoni EISZ-elérés aktiválásának lépései tehát a következők:

  1. Győződjünk meg róla, hogy a számítógépen van rendszergazdai jogú felhasználó által telepített Google Chrome böngésző!
  2. Futtassuk le az ezen weboldalról letöltött eisz_proxy.exe telepítőt!
  3. Az EISZ rendszer elérése előtt zárjunk be minden Chrome böngészőablakot, és győződjünk meg róla, hogy a háttérben sem fut a Chrome folyamat!
  4. Kattintsunk az EIK telepítője által a 2. pontban leírtak szerint létrehozott asztali parancsikonra. Ennek a következőképpen kell kinéznie:
    win

Az EISZ proxy ikonra kattintva elindul a Google Chrome böngésző, és még mielőtt bármilyen weboldalt megjelenítene, nevet és jelszót kér a felhasználótól. Itt az ún. Active Directory nevet és jelszót kell megadni. (A Nyugat-magyarországi Egyetemen két külön Active Directory adatbázis van: egy Sopronban, egy másik pedig Szombathelyen. Az EISZ elérésre szolgáló rendszer sajnos csak a soproni felhasználói adatbázisban levő felhasználók számára érhető el.) Amennyiben a böngésző név és jelszó kérése nélkül indul, az EISZ elérés nem fog működni. A probléma legvalószínűbb oka, hogy nem sikerült a Google Chrome minden példányát leállítani az EISZ proxy ikonra történő kattintás előtt. Vissza kell térni tehát a 3. ponthoz. Ha ez nem segít, indítsuk újra a gépet! Sikeres indítás esetén, az AD név és jelszó beírása után az ilex.efe.hu weboldal jelenik meg, innen navigálhatunk tovább az EISZ keretében elérhető tudományos adatbázisokra.

Távoli / otthoni elérés használata GNU/Linux operációs rendszereken

A távoli elérés feltételei és használata Linuxon rendkívül hasonló a Windowsnál leírtakhoz. Előfeltétel a Google Chrome telepítése, és itt is szükség van a Chrome böngésző teljes leállítására az EISZ elérés ikonjára való kattintás előtt. A telepítést megkönnyítendő az EIK létrehozott egy UNIX shell szkriptet, amely a grafikus asztali rendszerben létrehozza az EISZ elérés parancsikonját. A shell szkript (eisz.sh) ezen weboldal bal oszlopából tölthető le. Futtatását az alábbi ábrán láthatóhoz hasonló módon kell végezni:

Linux

Sikeres telepítést követően a munkaasztali környezetünkben található alkalmazások között megjelenik az EISZ hozzáférés ikonja. Rákereshetünk pl. az "EISZ" kifejezés használatával, és az ikonra kattintva elinduló Google Chrome példánynak felhasználónevet és jelszót kell kérnie, mielőtt megjeleníti az ilex.efe.hu oldalt. Itt az ún. Active Directory nevet és jelszót kell megadni. (A Nyugat-magyarországi Egyetemen két külön Active Directory adatbázis van: egy Sopronban, egy másik pedig Szombathelyen. Az EISZ elérésre szolgáló rendszer sajnos csak a soproni felhasználói adatbázisban levő felhasználók számára érhető el.) Amennyiben a böngésző név és jelszó kérése nélkül indul, az EISZ elérés nem fog működni. A probléma legvalószínűbb oka, hogy nem sikerült a Google Chrome minden példányát leállítani az EISZ proxy ikonra történő kattintás előtt. Az ilex.efe.hu oldalról továbbnavigálhatunk az EISZ keretében elérhető tudományos adatbázisokra.

Windows telepítő letöltése

Linux telepítő letöltése